KALASTUS KOSKESSA

KALASTUS KOSKESSA


Lupahinnat; 21h/85€ vrk. Lupa alkaa klo 18.00 ja päättyy klo 15.00 (3 tunnin rauhoitus).

Kokokosken vuokraus 650 € klo 18.00-15.00 (ennakkomaksu varauksen yhteydessä, varaus 300 €) +majoitus 25 €/hlö.

Talviluvat ns. Korriluvat 30.4.2024 asti 45 € /päivä klo 06.00-22.00.

Kalastusta tullaan jatkamaan C&R säännöillä.

8 hengen lupakiintiö.

Luvat varataan puhelimitse numerosta 0440 375604 tai sähköpostilla. Voit myös varata majoituksen sekä halutessanne ruokailuja. Varauskalenterista näkee tilanteen varauksien suhteen.

Säännöt

VAPAKIINTIÖ VUODELLE 2024 ON 8 VAPAA.

Kalastajan on käytettävä vieheissään (perho, uistin) ainoastaan yhtä väkäsetöntä koukkua (tai väkäset puristettu huolella pois). Koukku saa olla koolta enintään kokoa nro.2

Kaikki taimenet, järvilohet ja harjukset on vapautettava luontaisen lisääntymisen edesauttamiseksi. Kaikki pyydetyt kalat tulee vapauttaa mahdollisimman pikaisesti ja hyväkuntoisina kalan riittävän elpymisen jälkeen.

Kalastuksen keskeyttäminen

Kalastus keskeytetään, mikäli vedenlämpö koskesta ylittää 21 astetta pysyvästi, eikä sääennusteen perusteella ole odotettavissa välitöntä muutosta, joka saattaisi laskea lämpötilaa. Kalastuksen keskeytyksestä ilmoitetaan lupia keskeytysjaksolle lunastaneille asiakkaille välittömästi, kun päätös keskeytyksestä on tehty. Kalastus voidaan keskeyttää määrätylle ajalle, jota voidaan tilanteen mukaan jatkaa.

Kalastuksenvalvoja voi omalla harkinnallaan keskeyttää yksittäisen kalastajan kalastuksen, mikäli sääntöjä ei noudateta ja rike on vähäistä huomautusta suurempi.

Lupamaksujen palautus, peruutustilanteet

Lupamaksu voidaan maksaa asiakkaalle takaisin vain lääkärintodistusta vastaan. Lupamyynnin järjestävä taho voi omalla kustannuksellaan palauttaa maksuja myös muissa, tarpeelliseksi katsomissaan tapauksissa. Luvan peruuttamisesta on tehtävä pyyntö vähintään 2 vrk ennen luvan alkamisajankohtaa lupamyynnin järjestäjälle. Luvan ostajan on itse ilmoitettava tilinumero, jolle maksu palautetaan ja toimitettava tarvittaessa pyydetyt dokumentit.

Kieltoalueet

Kahluu- ja kalastuskieltoalueet

Kahluukieltoalueet:

Oheisessa kartassa on esitetty Huopanankosken kahluukieltoalueet. Kahluukielto on voimassa 01.09. - 31.05. välisen ajan. Vedessä kahlaaminen on kielletty väritetyllä alueella taimenen (ja harjuksen) poikastuotannon turvaamiseksi. Koskessa kahlaavat kalastajat saattavat tuhota hautoutuvaa mätiä ja vastakuoriutuneita poikasia. Asettamalla kahluukielto ja kunnioittamalla sitä edesautamme omalta osaltamme taimenen ja harjuksen poikasten eloonjääntiä.

Kalastuskieltoalueet:

  • Kalastusta ei saa harjoittaa voimalaitokseen vettä johtavassa kanavassa eikä voimalaitoksen alapuolella, merkityillä alueilla
  • Kalastus on kielletty alasuvannon saunan kohdalla (kosken länsipuoli!) ja Saarensalmessa.
  • Rannalta kalastaminen sekä maa-alueella liikkuminen on kielletty Alakoski-Muuruejärvi -niemekkellä sijaisevalla tontilla (yläraja aidattu)
  • Saarensalmen poikasrauhoitusalue.
  • Kalastaminen veneestä on kielletty

Koskikalastusalueen rajat:

Koskikalastusalue alkaa kosken niskalta (Vuosjärvi) ja jatkuu Alakosken loppuvirtauksen alkuun (Muuruejärvi). Koskikalastusalueen ylä- ja alarajat ns. "mantereelta mantereelle"